SAT GRS
 

รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2562    จำนวน 17 เหรียญทอง  
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมชุด - ชาย สาย M22 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 22
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13:00
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
Official
เซปักตะกร้อ ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
เทนนิส
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
09:00
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
ชายคู่ ทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09:00
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
09:00
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
09:00
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10:30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
คู่ผสม ทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
10:30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
เทนนิส ชิง 6 เหรียญทอง 
 
     
 
เทเบิลเทนนิส
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
คู่ผสม ทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
09.00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ ทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09.30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ ทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 3
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
09:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 5
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2
10:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
1030
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
เทเบิลเทนนิส ชิง 7 เหรียญทอง 
 
     
 
เปตอง
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
11:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยมหิดล 2
11:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
เปตอง ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
ฟุตบอล
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมชาย สาย M57 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 57
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
14:00
สนาม 1 สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
ฟุตบอล ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
   
รายการชิงเหรียญทอง Print รายการชิงเหรียญทอง
 
       
Sponcer