SAT GRS
 

รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2562    จำนวน 21 เหรียญทอง  
 
จักรยานเพื่อสุขภาพ
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
จักรยานเสือหมอบ บุคคลหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ
10:20
สนามแข่งขันบริเวณรอบบึงขุนทะเล
Official
จักรยานเสือหมอบ บุคคลชาย อายุ 50 ปีขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ
10:40
สนามแข่งขันบริเวณรอบบึงขุนทะเล
Official
จักรยานเสือหมอบ บุคคลชาย อายุ 40 - 49 ปี รอบชิงชนะเลิศ
11:00
สนามแข่งขันบริเวณรอบบึงขุนทะเล
Official
จักรยานเสือหมอบ บุคคลชาย อายุ 30 - 39 ปี รอบชิงชนะเลิศ
11:20
สนามแข่งขันบริเวณรอบบึงขุนทะเล
Official
จักรยานเพื่อสุขภาพ ชิง 4 เหรียญทอง 
 
     
 
แบดมินตัน
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีม รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
แบดมินตัน ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
ลีลาศ
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
รุ่นทั่วไป ประเภท Standard จังหวะ Waltz รอบชิงชนะเลิศ
10:00
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
Official
รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป ประเภท Standard จังหวะ Waltz รอบชิงชนะเลิศ
10:00
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
Official
รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป ประเภท Standard จังหวะ Waltz รอบชิงชนะเลิศ
10:00
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
Official
รุ่นทั่วไป ประเภท Latin American จังหวะ Cha Cha Cha รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
Official
รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป ประเภท Latin American จังหวะ Cha Cha Cha รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
Official
รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป ประเภท Latin American จังหวะ Cha Cha Cha รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
Official
รุ่นทั่วไป ประเภท Latin American จังหวะ Rumba รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
Official
รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป ประเภท Latin American จังหวะ Rumba รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
Official
รุ่นทั่วไป ประเภท Latin American จังหวะ Jive รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
Official
ลีลาศ ชิง 9 เหรียญทอง 
 
     
 
หมากกระดาน
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
หมากรุกสากล บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
08:00
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
Official
หมากรุกไทย บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
08:00
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
Official
หมากรุกไทย บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
08:00
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
Official
หมากฮอส บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
08:00
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
Official
หมากฮอส บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
08:00
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
Official
หมากรุกสากล บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
10:30
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
Official
หมากกระดาน ชิง 7 เหรียญทอง 
 
     
   
รายการชิงเหรียญทอง Print รายการชิงเหรียญทอง
 
       
Sponcer