SAT GRS
 

รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2562    จำนวน 3 เหรียญทอง  
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมเดี่ยว - ชาย สาย M22 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 22
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
17:00
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
Official
เซปักตะกร้อ ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
เปตอง
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
คู่ชาย รอบชิงชนะเลิศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่หญิง รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
เปตอง ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
   
รายการชิงเหรียญทอง Print รายการชิงเหรียญทอง
 
       
Sponcer