SAT GRS
 

รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2562    จำนวน 92 เหรียญทอง  
 
กรีฑา
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ขว้างจักร อายุ 30 - 34 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
กระโดดไกล อายุ 50 - 54 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 400 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
ขว้างจักร อายุ 35 - 39 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
กระโดดไกล อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 400 เมตร อายุ 35 - 39 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:15
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 400 เมตร อายุ 30 - 34 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:15
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 400 เมตร อายุ 40 - 44 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:30
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 400 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:45
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 400 เมตร อายุ 50 - 54 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:45
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
ทุ่มน้ำหนัก อายุ 40 - 44 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
พุ่งแหลน อายุ 40 - 44 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 400 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
ทุ่มน้ำหนัก อายุ 45 - 49 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
พุ่งแหลน อายุ 45 - 49 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 400 เมตร อายุ 35 - 39 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:15
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 400 เมตร อายุ 30 - 34 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:15
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
ขว้างจักร อายุ 50 - 54 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
14:20
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
ขว้างจักร อายุ 55 ปีขึ้นไป หญิง รอบชิงชนะเลิศ
14:20
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 400 เมตร อายุ 40 - 44 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:30
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 400 เมตร อายุ 45 - 49 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:30
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 400 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:45
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 400 เมตร อายุ 50 - 54 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:45
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
กระโดดไกล อายุ 30 - 34 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 1,500 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
กระโดดไกล อายุ 35 - 39 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 35 - 39 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
15:20
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 30 - 34 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
15:20
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 40 - 44 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
15:40
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 45 - 49 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
15:40
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป หญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 50 - 54 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
ขว้างจักร อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:20
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
กระโดดไกล อายุ 40 - 44 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:20
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 1,500 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:20
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
กระโดดไกล อายุ 45 - 49 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:20
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 35 - 39 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:40
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 30 - 34 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:40
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 40 - 44 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
17:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 45 - 49 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
17:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย รอบชิงชนะเลิศ
17:20
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 50 - 54 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
17:20
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
17:40
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
พุ่งแหลน อายุ 30 - 34 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
17:40
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
17:40
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
พุ่งแหลน อายุ 35 - 39 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
17:40
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 35 - 39 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
17:55
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 30 - 34 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
17:55
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 40 - 44 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
18:10
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 45 - 49 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
18:10
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
กระโดดไกล อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
18:40
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
18:40
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
ขว้างจักร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย รอบชิงชนะเลิศ
18:40
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 35 - 39 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
18:55
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 30 - 34 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
18:55
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 40 - 44 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
19:10
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 45 - 49 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
19:10
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย รอบชิงชนะเลิศ
19:25
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 50 - 54 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
19:25
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
กรีฑา ชิง 59 เหรียญทอง 
 
     
 
ว่ายน้ำ
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 31-35 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 31-35 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 36-40 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 36-40 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 41-45 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 41-45 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 46-50 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 46-50 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 51-55 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 56-60 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 56-60 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 61 ปีขึ้นไป ชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
กรรเชียง 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
กรรเชียง 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
กรรเชียง 50 เมตร อายุ 31-35 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
กรรเชียง 50 เมตร อายุ 31-35 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
กรรเชียง 50 เมตร อายุ 36-40 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
กรรเชียง 50 เมตร อายุ 36-40 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
กรรเชียง 50 เมตร อายุ 41-45 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
กรรเชียง 50 เมตร อายุ 41-45 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
กรรเชียง 50 เมตร อายุ 46-50 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
กรรเชียง 50 เมตร อายุ 46-50 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
กรรเชียง 50 เมตร อายุ 51-55 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
กรรเชียง 50 เมตร อายุ 56-60 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
กรรเชียง 50 เมตร อายุ 56-60 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร อายุ 36-40 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร อายุ 36-40 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร อายุ 41-45 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร อายุ 41-45 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร อายุ 46-50 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
ว่ายน้ำ ชิง 33 เหรียญทอง 
 
     
   
รายการชิงเหรียญทอง Print รายการชิงเหรียญทอง
 
       
Sponcer