SAT GRS
   

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

กรีฑา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ขว้างจักร อายุ 30 - 34 ปี หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
กระโดดไกล อายุ 50 - 54 ปี ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 400 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
ขว้างจักร อายุ 35 - 39 ปี หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
กระโดดไกล อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 400 เมตร อายุ 35 - 39 ปี หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
13:15
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 400 เมตร อายุ 30 - 34 ปี หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
13:15
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 400 เมตร อายุ 40 - 44 ปี หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
13:30
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 400 เมตร อายุ 45 - 49 ปี หญิง 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
13:30
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 400 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
13:45
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 400 เมตร อายุ 50 - 54 ปี หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
13:45
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
ทุ่มน้ำหนัก อายุ 40 - 44 ปี ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
พุ่งแหลน อายุ 40 - 44 ปี หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 400 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
ทุ่มน้ำหนัก อายุ 45 - 49 ปี ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
พุ่งแหลน อายุ 45 - 49 ปี หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 400 เมตร อายุ 35 - 39 ปี ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
14:15
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 400 เมตร อายุ 30 - 34 ปี ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
14:15
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
ขว้างจักร อายุ 50 - 54 ปี หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
14:20
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
ขว้างจักร อายุ 55 ปีขึ้นไป หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
14:20
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 400 เมตร อายุ 40 - 44 ปี ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 400 เมตร อายุ 45 - 49 ปี ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 400 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
14:45
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 400 เมตร อายุ 50 - 54 ปี ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
14:45
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
กระโดดไกล อายุ 30 - 34 ปี ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 1,500 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
กระโดดไกล อายุ 35 - 39 ปี ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 35 - 39 ปี หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15:20
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 30 - 34 ปี หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15:20
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 40 - 44 ปี หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15:40
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 45 - 49 ปี หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15:40
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 50 - 54 ปี หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
ขว้างจักร อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:20
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
กระโดดไกล อายุ 40 - 44 ปี หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16:20
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 1,500 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:20
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
กระโดดไกล อายุ 45 - 49 ปี หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16:20
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 35 - 39 ปี ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:40
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 30 - 34 ปี ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:40
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 40 - 44 ปี ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 45 - 49 ปี ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
17:20
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 50 - 54 ปี ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
17:20
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
17:40
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
พุ่งแหลน อายุ 30 - 34 ปี ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
17:40
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
17:40
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
พุ่งแหลน อายุ 35 - 39 ปี ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
17:40
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 35 - 39 ปี หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
17:55
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 30 - 34 ปี หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
17:55
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 40 - 44 ปี หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
18:10
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 45 - 49 ปี หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
18:10
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 50 - 54 ปี หญิง 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
18:25
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
ขว้างจักร อายุ 50 - 54 ปี ชาย 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
18:40
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
กระโดดไกล อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
18:40
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
18:40
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
ขว้างจักร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
18:40
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 35 - 39 ปี ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
18:55
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 30 - 34 ปี ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
18:55
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 40 - 44 ปี ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
19:10
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 45 - 49 ปี ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
19:10
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
19:25
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 50 - 54 ปี ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
19:25
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
Official
รวม กรีฑา  62 รายการ  
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชุด - ชาย   สาย D  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบแรก
09:00
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย D  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบแรก
09:00
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย A  คู่ที่ 3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบแรก
11:00
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย B  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบแรก
11:00
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย C  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 รอบแรก
13:00
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย D  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
15:00
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย D  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบแรก
15:00
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
Official
รวม เซปักตะกร้อ  7 รายการ  
 
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสอง
08:30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 รอบสอง
08:30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รอบสอง
08:30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบสอง
08:30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบสอง
08:30
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
Official
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบสอง
08:30
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
Official
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบสอง
09:30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบสอง
09:30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสอง
09:30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 รอบสอง
09:30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยนครพนม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 รอบสอง
09:30
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
Official
หญิงคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบแรก
09:30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รอบสอง
10:30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบสอง
10:30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 2
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 รอบสอง
10:30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 รอบสอง
10:30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบสอง
10:30
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
Official
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบสอง
10:30
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
Official
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 รอบสอง
11:30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบสอง
11:30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 รอบสอง
11:30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 รอบสอง
11:30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบสอง
11:30
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
Official
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 รอบสอง
11:30
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
Official
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบสอง
12:30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
12:30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบสอง
12:30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบสอง
12:30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 รอบสอง
12:30
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
Official
ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบสอง
12:30
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
Official
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยนครพนม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 รอบสอง
13:30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 รอบสอง
13:30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
หญิงคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบแรก
13:30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบสอง
13:30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบสอง
13:30
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
Official
ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 7
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบสอง
13:30
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
Official
คู่ผสม ทั่วไป   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบแรก
14:30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบสอง
14:30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
14:30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
หญิงคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบแรก
14:30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
คู่ผสม ทั่วไป   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
14:30
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
Official
หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 รอบแรก
14:30
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
Official
คู่ผสม ชาย อายุ 40 ปี ขึ้นไป หญิง ไม่จำกัดอายุ   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 รอบสอง
15:30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
คู่ผสม ชาย อายุ 40 ปี ขึ้นไป หญิง ไม่จำกัดอายุ   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบสอง
15:30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
คู่ผสม ชาย อายุ 40 ปี ขึ้นไป หญิง ไม่จำกัดอายุ   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบสอง
15:30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบสอง
15:30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
คู่ผสม ทั่วไป   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบแรก
15:30
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
Official
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 รอบแรก
15:30
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
Official
คู่ผสม ทั่วไป   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 รอบแรก
16:30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
16:30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
คู่ผสม ชาย อายุ 40 ปี ขึ้นไป หญิง ไม่จำกัดอายุ   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสอง
16:30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 รอบแรก
16:30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
หญิงคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบแรก
17:30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบแรก
17:30
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
Official
ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบสอง
17:30
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
Official
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
17:30
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
Official
รวม เทนนิส  56 รายการ  
 
เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง ทั่วไป   สาย 1  คู่ที่ 63
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบแรก
09:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง ทั่วไป   สาย 2  คู่ที่ 64
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
09:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง ทั่วไป   สาย 3  คู่ที่ 65
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบแรก
09:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง ทั่วไป   สาย 4  คู่ที่ 66
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบแรก
09:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง ทั่วไป   สาย 5  คู่ที่ 67
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบแรก
09:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง ทั่วไป   สาย 6  คู่ที่ 68
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบแรก
09:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป   สาย 1  คู่ที่ 69
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบสอง
09:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป   สาย 2  คู่ที่ 70
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบสอง
10:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป   สาย 2  คู่ที่ 71
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบสอง
10:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป   สาย 3  คู่ที่ 72
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 รอบสอง
10:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป   สาย 3  คู่ที่ 73
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบสอง
10:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป   สาย 4  คู่ที่ 74
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสอง
10:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป   สาย 4  คู่ที่ 75
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 รอบสอง
10:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป   สาย 1  คู่ที่ 76
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบสอง
10:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป   สาย 2  คู่ที่ 77
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบแรก
10:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป   สาย 3  คู่ที่ 78
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบแรก
12.00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป   สาย 3  คู่ที่ 79
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 รอบแรก
12.00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป   สาย 4  คู่ที่ 80
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบแรก
12.00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป   สาย 4  คู่ที่ 81
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบแรก
12.00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย ทั่วไป   คู่ที่ 82
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบสอง
12.00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย ทั่วไป   คู่ที่ 83
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบสอง
12.00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย ทั่วไป   คู่ที่ 86
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบสอง
13.30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย ทั่วไป   คู่ที่ 87
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบสอง
13.30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง ทั่วไป   คู่ที่ 88
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบสอง
13.30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง ทั่วไป   คู่ที่ 89
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบสอง
13.30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง ทั่วไป   คู่ที่ 92
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 รอบสอง
13.30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง ทั่วไป   คู่ที่ 93
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบสอง
13.30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 94
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสอง
15.00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 95
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบสอง
15.00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 96
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบสอง
15.00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 97
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบสอง
15.00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 98
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสอง
15.00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 99
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบสอง
15.00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 100
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบสอง
15.00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 101
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสอง
15.00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย ทั่วไป   คู่ที่ 102
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบสอง
16.30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย ทั่วไป   คู่ที่ 103
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบสอง
16.30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย ทั่วไป   คู่ที่ 105
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสอง
16.30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง ทั่วไป   คู่ที่ 106
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสอง
16.30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง ทั่วไป   คู่ที่ 107
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 รอบสอง
16.30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง ทั่วไป   คู่ที่ 108
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบสอง
16.30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง ทั่วไป   คู่ที่ 109
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสอง
16.30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย ทั่วไป   คู่ที่ 104
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบสอง
16:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 110
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบรองชนะเลิศ
18.00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 111
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
18.00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 112
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบรองชนะเลิศ
18.00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 113
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 รอบรองชนะเลิศ
18.00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย ทั่วไป   คู่ที่ 114
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบรองชนะเลิศ
19.00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย ทั่วไป   คู่ที่ 115
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบรองชนะเลิศ
19.00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง ทั่วไป   คู่ที่ 116
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
19.00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง ทั่วไป   คู่ที่ 117
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบรองชนะเลิศ
19.00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
รวม เทเบิลเทนนิส  51 รายการ  
 
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คู่ผสม ทั่วไป   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 รอบที่ 3
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม ทั่วไป   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบที่ 3
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม ทั่วไป   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบที่ 3
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม ทั่วไป   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 รอบที่ 3
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม ทั่วไป   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 รอบที่ 3
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม ทั่วไป   คู่ที่ 6
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบที่ 3
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม ทั่วไป   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 รอบที่ 3
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม ทั่วไป   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบที่ 3
10:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบที่ 2
10:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบที่ 2
10:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบที่ 2
10:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบที่ 2
10:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบที่ 2
10:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบที่ 2
10:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบที่ 2
10:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบที่ 2
10:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม อายุ 50 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบที่ 1
11:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม อายุ 50 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบที่ 1
11:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม อายุ 50 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบที่ 1
11:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบที่ 2
11:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม อายุ 50 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบที่ 1
11:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม อายุ 50 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 รอบที่ 1
11:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม อายุ 50 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 รอบที่ 1
11:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบที่ 2
11:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบที่ 2
11:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบที่ 2
11:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบที่ 2
11:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบที่ 2
11:30
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
Official
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบที่ 2
11:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบที่ 2
11:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบที่ 2
11:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบที่ 2
11:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบที่ 2
12:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบที่ 2
12:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบที่ 1
12:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบที่ 2
12:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม อายุ 50 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบที่ 1
12:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบที่ 2
12:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบที่ 1
12:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบที่ 2
12:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบที่ 1
12:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบที่ 1
12:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบที่ 3
12:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบที่ 2
12:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบที่ 3
12:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบที่ 2
12:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบที่ 2
12:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 รอบที่ 2
12:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 รอบที่ 3
13.00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบที่ 3
13.30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบที่ 1
13.30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบที่ 2
13:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบที่ 2
13:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบที่ 2
13:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบที่ 2
13:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบที่ 2
13:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 รอบที่ 2
13:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบที่ 2
13:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบที่ 1
13:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบที่ 2
13:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบที่ 2
13:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 รอบที่ 1
13:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 รอบที่ 1
13:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 รอบที่ 2
13:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบที่ 2
13:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบที่ 1
14.30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบที่ 3
14.30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบที่ 3
14.30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบที่ 3
14.30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบที่ 2
14:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบที่ 2
14:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบที่ 2
14:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบที่ 3
14:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 รอบที่ 3
14:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 รอบที่ 3
14:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบที่ 3
14:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบที่ 3
14:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบที่ 2
14:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 7
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 รอบที่ 2
14:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบที่ 2
14:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบที่ 1
14:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 รอบที่ 1
15.00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบที่ 1
15.00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบที่ 3
15.30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบที่ 2
15:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบที่ 2
15:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบที่ 3
15:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบที่ 2
15:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รอบที่ 3
15:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 รอบที่ 3
15:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบที่ 3
15:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 รอบที่ 3
15:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบที่ 3
15:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบที่ 3
15:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบที่ 3
15:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบที่ 2
15:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบที่ 3
16.00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
หญิงคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 รอบที่ 3
16:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบที่ 3
16:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบที่ 3
16:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 รอบที่ 3
16:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 2
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รอบที่ 3
16:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบที่ 3
16:00
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบที่ 3
16:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 รอบที่ 3
16:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบที่ 3
16:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบที่ 3
16:30
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
Official
รวม แบดมินตัน  107 รายการ  
 
เปตอง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คู่ผสม   สาย 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม   สาย 2
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม   สาย 3
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม   สาย 4
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม   สาย 5
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม   สาย 6
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม   สาย 7
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 2  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม   สาย 8
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม   สาย 9
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม   สาย 10
มหาวิทยาลัยมหิดล 2  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม   สาย 11
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม   สาย 12
มหาวิทยาลัยพะเยา 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม   สาย 13
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม   สาย 14
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม   สาย 15
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม   สาย 16
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม   สาย 17
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม   สาย 18
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม   สาย 19
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม   สาย 20
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม   สาย 21
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม   สาย 22
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2  vs  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม   สาย 23
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม   สาย 24
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม   สาย 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร 2
 รอบที่ 2
11:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม   สาย 2
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2
 รอบที่ 2
11:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม   สาย 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2
 รอบที่ 2
11:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม   สาย 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 2
 รอบที่ 2
11:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม   สาย 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบที่ 2
11:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม   สาย 6
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 รอบที่ 2
11:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม   สาย 7
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบที่ 2
11:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม   สาย 8
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2
 รอบที่ 2
11:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม   สาย 9
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2
 รอบที่ 2
11:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ชาย   สาย 10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
 รอบที่ 2
11:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม   สาย 11
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2  vs  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 รอบที่ 2
11:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม   สาย 12
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบที่ 2
11:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม   สาย 13
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 รอบที่ 2
11:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม   สาย 14
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา 2
 รอบที่ 2
11:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม   สาย 15
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
 รอบที่ 2
11:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม   สาย 16
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 รอบที่ 2
11:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบชิงที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล 2
 รอบที่ 3
16:00
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
Official
รวม เปตอง  56 รายการ  
 
ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย M54  คู่ที่ 54
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสาม
12:00
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   สาย M55  คู่ที่ 55
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบสาม
13:30
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   สาย M56  คู่ที่ 56
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบสาม
15:00
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   สาย M57  คู่ที่ 57
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบสาม
16:30
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
Official
รวม ฟุตซอล  4 รายการ  
 
ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย M43  คู่ที่ 43
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 รอบสาม
13:00
สนาม 2 สนามกีฬากลาง จ.สุราษฎร์ธานี
Official
ทีมชาย   สาย M44  คู่ที่ 44
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสาม
13:00
สนาม 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
Official
ทีมชาย   สาย M45  คู่ที่ 45
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสาม
13:00
สนาม 4 สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
Official
ทีมชาย   สาย M46  คู่ที่ 46
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบสาม
13:00
สนาม 5 สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลเมือง นาสาร (สนามฟุตบอลบ้านห้วยมุด) อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
Official
ทีมชาย   สาย M47  คู่ที่ 47
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 รอบสาม
15:00
สนาม 2 สนามกีฬากลาง จ.สุราษฎร์ธานี
Official
ทีมชาย   สาย M48  คู่ที่ 48
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบสาม
15:00
สนาม 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
Official
ทีมชาย   สาย M49  คู่ที่ 49
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบสาม
15:00
สนาม 4 สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
Official
ทีมชาย   สาย M50  คู่ที่ 50
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสาม
15:00
สนาม 5 สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลเมือง นาสาร (สนามฟุตบอลบ้านห้วยมุด) อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
Official
รวม ฟุตบอล  8 รายการ  
 
วอลเลย์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย M39  คู่ที่ 39
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบสาม
09:00
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   สาย M40  คู่ที่ 40
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสาม
09:00
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   สาย M41  คู่ที่ 41
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 รอบสาม
10:00
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   สาย M42  คู่ที่ 42
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสาม
10:00
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
Official
รวม วอลเลย์บอล  4 รายการ  
 
วอลเลย์บอลชายหาด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย M25  คู่ที่ 25
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสาม
08:00
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   สาย M26  คู่ที่ 26
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบสาม
08:45
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   สาย M27  คู่ที่ 27
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบสาม
09:30
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
Official
ทีมชาย   สาย M28  คู่ที่ 28
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 รอบสาม
10:15
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง   สาย W13  คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสอง
14:00
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง   สาย W14  คู่ที่ 14
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
14:45
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง   สาย W15  คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบสอง
16:30
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
Official
ทีมหญิง   สาย W16  คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบสอง
17:15
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
Official
รวม วอลเลย์บอลชายหาด  8 รายการ  
 
ว่ายน้ำ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 31-35 ปี ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 31-35 ปี หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 36-40 ปี ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 36-40 ปี หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 41-45 ปี ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 41-45 ปี หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 46-50 ปี ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 46-50 ปี หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 51-55 ปี ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 51-55 ปี หญิง 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 56-60 ปี ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 56-60 ปี หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 61 ปีขึ้นไป ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 61 ปีขึ้นไป หญิง 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
กรรเชียง 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
กรรเชียง 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
กรรเชียง 50 เมตร อายุ 31-35 ปี ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
กรรเชียง 50 เมตร อายุ 31-35 ปี หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
กรรเชียง 50 เมตร อายุ 36-40 ปี ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
กรรเชียง 50 เมตร อายุ 36-40 ปี หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
กรรเชียง 50 เมตร อายุ 41-45 ปี ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
กรรเชียง 50 เมตร อายุ 41-45 ปี หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
กรรเชียง 50 เมตร อายุ 46-50 ปี ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
กรรเชียง 50 เมตร อายุ 46-50 ปี หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
กรรเชียง 50 เมตร อายุ 51-55 ปี ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
กรรเชียง 50 เมตร อายุ 51-55 ปี หญิง 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
กรรเชียง 50 เมตร อายุ 56-60 ปี ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
กรรเชียง 50 เมตร อายุ 56-60 ปี หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
กรรเชียง 50 เมตร อายุ 61 ปีขึ้นไป ชาย 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
กรรเชียง 50 เมตร อายุ 61 ปีขึ้นไป หญิง 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี หญิง 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร อายุ 31-35 ปี ชาย 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร อายุ 31-35 ปี หญิง 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร อายุ 36-40 ปี ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร อายุ 36-40 ปี หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร อายุ 41-45 ปี ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร อายุ 41-45 ปี หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร อายุ 46-50 ปี ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร อายุ 46-50 ปี หญิง 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร อายุ 56-60 ปี หญิง 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร อายุ 61 ปีขึ้นไป ชาย 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
09:00
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
Official
รวม ว่ายน้ำ  44 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day
Print Day by Day Table
Sponcer