รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

รายการ กอล์ฟ - บุคคลชายอายุ 61 ปีขึ้นไป แต้มต่อ 25-36 (ไม่มีการนับเหรียญรวม) สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) ฮีท .None
วันที่
29 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ
D1
D2
D3
D4
Tot.
หมายเหตุ
(Remark)
29
นิโรจน์  ไทยทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
89
-
-
-
89
3
วิบูลย์  ชลานันต์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
138
-
-
-
138
Bronze
1
วิธูร  ยุตตานนท์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
138
-
-
-
138
Gold
2
เอกชาต  สมพงษ์
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
138
-
-
-
138
Silver
4
วิสนศักดิ์  อ่วมเพ็ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
139
-
-
-
139
5
สุชาติ  ทวีพรปฐมกุล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
140
-
-
-
140
6
ประวัติ  พื้นผาสุข
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
144
-
-
-
144
7
สาคร  รักบำรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
146
-
-
-
146
8
พีรเดช  มาลีหอม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
146
-
-
-
146
9
วิชิต  คนึงสุขเกษม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
146
-
-
-
146
10
สมบูรณ์  จงชัยกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
148
-
-
-
148
11
วีระศักดิ์  วงศ์วิวัติ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
148
-
-
-
148
13
อาคม  ตันตระกูล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
149
-
-
-
149
12
อุดมศักดิ์  สองเมือง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
149
-
-
-
149
14
อรรถยุทธ  อินทรปรีชา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
151
-
-
-
151
15
สมหมาย  ปรีเปรม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
152
-
-
-
152
16
สุทธิพร  จิตต์มิตรภาพ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
154
-
-
-
154
17
สำนวน  หิริญวงษ์
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
154
-
-
-
154
18
จำนงค์  ถาแปง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
155
-
-
-
155
19
บัญชา  ชลาภิรมย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
156
-
-
-
156
20
สุเทพ  พยัคฆ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
157
-
-
-
157
21
สุชาติ  คูณทวีเทพ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
158
-
-
-
158
24
สิทธิพันธ์  พุทธหุน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
159
-
-
-
159
23
สุเมธ  แย้มนุ่น
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
159
-
-
-
159
22
ประสิทธิ์  กุลภูเขียว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
159
-
-
-
159
25
สุรชัย  จารุเดชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
161
-
-
-
161
26
วิเชียร  สลากรธนวัฒน์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
164
-
-
-
164
27
ศิระวิทย์  คลี่สุวรรณ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
166
-
-
-
166
28
สมบูรณ์  ดำริห์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
177
-
-
-
177
 
     
 
Remark :
 
     
 
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
WD - ถอนตัวจากการแข่งขัน
DQ - Disqualified