SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
วีระศักดิ์    
นามสกุล
วงศ์วิวัติ
เพศ
ชาย
สังกัด
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กอล์ฟ
  บุคคลชายอายุ 61 ปีขึ้นไป แต้มต่อ 25-36 (ไม่มีการนับเหรียญรวม)
 
     
Sponcer