SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
สมหมาย    
นามสกุล
ปรีเปรม
เพศ
ชาย
สังกัด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กอล์ฟ
  ทีมผู้บริหารทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ
 กอล์ฟ
  บุคคลชายอายุ 61 ปีขึ้นไป แต้มต่อ 25-36 (ไม่มีการนับเหรียญรวม)
 ว่ายน้ำ
  กบ 50 เมตร อายุ 61 ปีขึ้นไป ชาย
 ว่ายน้ำ
  กรรเชียง 50 เมตร อายุ 61 ปีขึ้นไป ชาย
 ว่ายน้ำ
  ผีเสื้อ 50 เมตร อายุ 61 ปีขึ้นไป ชาย
 ว่ายน้ำ
  ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 61 ปีขึ้นไป ชาย
 
     
Sponcer