SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
สุเมธ    
นามสกุล
แย้มนุ่น
เพศ
ชาย
สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กอล์ฟ
  ทีมผู้บริหารทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ
 กอล์ฟ
  บุคคลชายอายุ 61 ปีขึ้นไป แต้มต่อ 25-36 (ไม่มีการนับเหรียญรวม)
 
     
Sponcer