SAT GRS
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป
สาย 4   รอบสอง
วันที่28 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:30 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
VS
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3
0

ประเภท
สังกัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3
11
11
15
11
0
48
-
จบการแข่งขัน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1
6
13
13
9
0
41
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3
11
11
10
11
0
43
-
จบการแข่งขัน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1
5
6
12
4
0
27
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3
9
9
11
12
11
52
-
จบการแข่งขัน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2
11
11
5
10
4
41
-

สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คะแนน
3:0
ทีมแพ้
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แต้มรวม
143:109
หมายเหตุ  

รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 อำนวย  ศิริจานุสรณ์
คู่ที่ 1  
 สันทัด  เหมจันทึก
คู่ที่ 2  
 สันทัด  เหมจันทึก
คู่ที่ 3  
 อำนวย  ศิริจานุสรณ์
คู่ที่ 3  
 สันทัด  เหมจันทึก
คู่ที่ 4  
 อำนวย  ศิริจานุสรณ์
คู่ที่ 5  
 ขจรศักดิ์  จิตอารีเสถียร
คู่ที่ 1  
 แสงไทย  ขันธจีรวัฒน์
คู่ที่ 2  
 แสงไทย  ขันธจีรวัฒน์
คู่ที่ 3  
 ขจรศักดิ์  จิตอารีเสถียร
คู่ที่ 3  
 ขจรศักดิ์  จิตอารีเสถียร
คู่ที่ 4  
 แสงไทย  ขันธจีรวัฒน์
คู่ที่ 5  
ขุนเลเกมส์ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
Sponcer