SAT GRS
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ทั่วไป
สาย 6   รอบแรก
วันที่28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
   
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
VS
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
0
3

ประเภท
สังกัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2
5
7
11
11
9
43
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
11
11
6
9
11
48
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
0
8
8
9
0
0
25
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
0
9
8
9
0
0
26
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
11
11
11
0
0
33
-

สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คะแนน
3:0
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
แต้มรวม
114:94
หมายเหตุ  

รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 สุพาณี  บูรณธรรม
คู่ที่ 1  
 บุญนภา  คูธนากรเดช
คู่ที่ 2  
 ดรุณี  ผ่องสุวรรณ
คู่ที่ 3  
 บุญนภา  คูธนากรเดช
คู่ที่ 4  
 สุพาณี  บูรณธรรม
คู่ที่ 5  
 สมแพง  งามสนิท
คู่ที่ 1  
 รสิกา  อังกูร
คู่ที่ 2  
 ยุพา  วรรณศิริ
คู่ที่ 3  
 สมแพง  งามสนิท
คู่ที่ 4  
 รสิกา  อังกูร
คู่ที่ 5  
ขุนเลเกมส์ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
Sponcer