SAT GRS
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ แบดมินตัน - ทีม  ไม่ระบุ
8 ทีม
วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
   
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
VS
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
5
0

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
ชายคู่ ทั่วไป
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1
40
0
0
0
0
40
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากร
0
18
0
0
0
0
18
-
หญิงคู่ ทั่วไป
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1
40
0
0
0
0
40
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากร
0
3
0
0
0
0
3
-
คู่ผสม
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1
40
0
0
0
0
40
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากร
0
14
0
0
0
0
14
-
ชายคู่
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1
40
0
0
0
0
40
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากร
0
27
0
0
0
0
27
-
คู่ผสมอายุรวมกัน 80 ปี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1
40
0
0
0
0
40
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากร
0
19
0
0
0
0
19
-

สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คะแนน
5:0
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร
แต้มรวม
200:81
หมายเหตุ  


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศิลปากร
 ชานนทร์  บุญยอด
ชายคู่ ทั่วไป
 ศุภชัย  สำกำปัง
ชายคู่ ทั่วไป
 ผกาวัลย์  สุรกุลประภา
หญิงคู่ ทั่วไป
 ชวิพร  มุกตพันธุ์
หญิงคู่ ทั่วไป
 พลากร  สุรกุลประภา
คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป
 จรินพร  จันทร์เหมือน
คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป
 กิตติศักดิ์  สวรรยาวิสุทธิ์
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป
 นฤพนธ์  คำพา
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป
 ชัช  สุมนานนท์
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป
 เมธินี  อินทร์ประสิทธิ์
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป
 วีรยุทธ  เลิศบำรุงสุข
ชายคู่ ทั่วไป
 สุนทร  ปิติเจริญพันธ์
ชายคู่ ทั่วไป
 วิวิชชุตา  เดชรักษา
หญิงคู่ ทั่วไป
 อรปภา  สุพะนาม
หญิงคู่ ทั่วไป
 ชัยสิทธิ์  สงเคราะห์สุข
คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป
 ทัศนวรรณ  ศูนย์กลาง
คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป
 ทิพเนตร์  แย้มมณีชัย
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป
 อนันท์  ใจทัน
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป
 สัญชัย  รัตนอารี
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป
 บุญมี  ตระกูลชัยศรี
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป
Sponcer