SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
จรินพร    
นามสกุล
จันทร์เหมือน
เพศ
ชาย
สังกัด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 แบดมินตัน
  คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป
 แบดมินตัน
  ทีม
 แบดมินตัน
  หญิงคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป
 
     
Sponcer