SAT GRS
   
กอล์ฟ

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2562

                 
กอล์ฟ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลหญิง แต้มต่อ 00-12 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
10:00
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
Official
บุคคลหญิง แต้มต่อ 25-36 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
Official
บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 00-09 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
10:00
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
Official
บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 10-12 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
10:00
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
Official
บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 13-15 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
10:00
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
Official
บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 16-18 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
10:00
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
Official
บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 19-21 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
Official
บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 22-24 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
Official
บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 25-27 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
Official
บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 28-30 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
Official
บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 31-33 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
Official
บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 34-36 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
Official
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 00-09 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
Official
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 10-12 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
Official
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 13-15 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
Official
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 16-18 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
Official
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 19-21 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
Official
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 22-24 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
Official
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 25-27 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
Official
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 31-33 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
Official
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 34-36 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
Official
บุคคลชายอายุ 61 ปีขึ้นไป แต้มต่อ 00-12 (ไม่มีการนับเหรียญรวม)  
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
10:00
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
Official
บุคคลชายอายุ 61 ปีขึ้นไป แต้มต่อ 13-24 (ไม่มีการนับเหรียญรวม) 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
10:00
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
Official
บุคคลชายอายุ 61 ปีขึ้นไป แต้มต่อ 25-36 (ไม่มีการนับเหรียญรวม) 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
10:00
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
Official
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 28-30 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
Official
บุคคลหญิง แต้มต่อ 13-24 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
10:00
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
Official
ทีมทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
Official
ทีมผู้บริหารทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
Official
รวม กอล์ฟ  28 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day กอล์ฟ
Print Day by Day Table
Sponcer