ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 กอล์ฟ - บุคคลหญิง แต้มต่อ 00-12  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
2 10:00 กอล์ฟ - บุคคลหญิง แต้มต่อ 25-36  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
3 10:00 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 00-09  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
4 10:00 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 10-12  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
5 10:00 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 13-15  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
6 10:00 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 16-18  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
7 10:00 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 19-21  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
8 10:00 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 22-24  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
9 10:00 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 25-27  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
10 10:00 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 28-30  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
11 10:00 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 31-33  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
12 10:00 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 34-36  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
13 10:00 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 00-09  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
14 10:00 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 10-12  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
15 10:00 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 13-15  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
16 10:00 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 16-18  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
17 10:00 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 19-21  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
18 10:00 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 22-24  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
19 10:00 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 25-27  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
20 10:00 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 31-33  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
21 10:00 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 34-36  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
22 10:00 กอล์ฟ - บุคคลชายอายุ 61 ปีขึ้นไป แต้มต่อ 00-12 (ไม่มีการนับเหรียญรวม)  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
23 10:00 กอล์ฟ - บุคคลชายอายุ 61 ปีขึ้นไป แต้มต่อ 13-24 (ไม่มีการนับเหรียญรวม)  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
24 10:00 กอล์ฟ - บุคคลชายอายุ 61 ปีขึ้นไป แต้มต่อ 25-36 (ไม่มีการนับเหรียญรวม)  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
25 10:00 กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 28-30  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
26 10:00 กอล์ฟ - บุคคลหญิง แต้มต่อ 13-24  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
27 10:00 กอล์ฟ - ทีมทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
28 10:00 กอล์ฟ - ทีมผู้บริหารทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
จำนวนรายการทั้งหมด 28 รายการ