SAT GRS
   
เซปักตะกร้อ

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2562

เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชุด - ชาย   สาย M16  คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบสอง
09:00
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย M17  คู่ที่ 17
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบสอง
09:00
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย M18  คู่ที่ 18
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบสอง
11:00
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย M19  คู่ที่ 19
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
11:00
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
Official
รวม เซปักตะกร้อ  4 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เซปักตะกร้อ
Print Day by Day Table
Sponcer