SAT GRS
   
เซปักตะกร้อ

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย   สายบน  คู่ที่ 17
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสาม
09:00
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
Official
ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย   สายบน  คู่ที่ 18
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสาม
09:00
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
Official
ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย   สายล่าง  คู่ที่ 19
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบสาม
10:00
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
Official
ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย   สายล่าง  คู่ที่ 20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 รอบสาม
10:00
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
Official
ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย   สายบน  คู่ที่ 21
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
Official
ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย   สายล่าง  คู่ที่ 22
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
Official
ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย   สาย M  คู่ที่ 23
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
Official
รวม เซปักตะกร้อ  7 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เซปักตะกร้อ
Print Day by Day Table
Sponcer