SAT GRS
รายการ กรีฑา 
เดิน 3,000 เมตร อายุ 40 - 44 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:30 น.
สนาม สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
259
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
290
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3
312
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5
422
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
6
487
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
7
642
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
8
813
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์