รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป สาย สาย 4 รอบ รอบสอง
วันที่ เวลา 10:30 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3
11
11
15
11
0
48
-
จบการแข่งขัน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1
6
13
13
9
0
41
-
คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3
11
11
10
11
0
43
-
จบการแข่งขัน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1
5
6
12
4
0
27
-
คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3
9
11
12
11
52
-
จบการแข่งขัน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2
11
11
5
10
4
41
-


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 อำนวย  ศิริจานุสรณ์
คู่ที่ 1  
 สันทัด  เหมจันทึก
คู่ที่ 2  
 สันทัด  เหมจันทึก
คู่ที่ 3  
 อำนวย  ศิริจานุสรณ์
คู่ที่ 3  
 สันทัด  เหมจันทึก
คู่ที่ 4  
 อำนวย  ศิริจานุสรณ์
คู่ที่ 5  
 ขจรศักดิ์  จิตอารีเสถียร
คู่ที่ 1  
 แสงไทย  ขันธจีรวัฒน์
คู่ที่ 2  
 แสงไทย  ขันธจีรวัฒน์
คู่ที่ 3  
 ขจรศักดิ์  จิตอารีเสถียร
คู่ที่ 3  
 ขจรศักดิ์  จิตอารีเสถียร
คู่ที่ 4  
 แสงไทย  ขันธจีรวัฒน์
คู่ที่ 5