รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ กรีฑา - เดิน 3,000 เมตร อายุ 40 - 44 ปี ชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
27 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:30 น.
สนาม
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ความเร็วลม
m/s
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
3
312
ศิริศักดิ์  หลีจงงิ้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
00:18:52.14
Gold
1
5
422
ณัฐพล  คุ้มใหญ่โต
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
00:18:54.08
Silver
2
6
487
พงษภัทร  แพระบำ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:19:02.38
Bronze
3
7
642
พงษ์ธิศักดิ์  ชอบทำกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
00:21:59.77
4
8
813
สุพร  เกตุแทน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
00:22:01.16
5
1
259
ภานุพงศ์  ใจแก้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
00:22:38.09
6
2
290
กิตติพงศ์  วะระทรัพย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
00:28:21.84
7
 
     
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - ผิดกติการะหว่างการแข่งขัน
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -