รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
27 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:45 น.
สนาม
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ความเร็วลม
m/s
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
10
704
แชล่ม  บุญลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
00:02:35.96
Gold
1
7
162
ชาญชัย  สุจิตชวากุล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:02:37.81
Silver
2
2
837
วิชัย  ศรีรัตน์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
00:02:46.19
Bronze
3
3
794
ปรีชา  สุขสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
00:02:49.56
4
8
106
ทวีป  สังฆเศรณี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:02:57.73
5
4
501
สุรคล  วรรณทอง
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:02:59.22
6
9
172
ประมาณ  หมื่นณรงค์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
00:03:02.82
7
12
838
สมบัติ  แก้วปัญญา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2
00:03:04.68
8
6
246
ธวัชชัย  คำรินทร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
00:03:06.35
9
5
419
ชัยยศ  ปานเพชร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
00:03:09.58
10
11
812
สุทัศน์  เผือดผ่อง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
00:03:14.18
11
1
846
กฤษกร  ปาริโชติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
00:03:18.88
12
 
     
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - ผิดกติการะหว่างการแข่งขัน
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -