รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ ว่ายน้ำ - กบ 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี หญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
29 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ลู่ที่
นักกีฬา
สถิติ
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
3
อาทิตยา  ลีลาภรณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:00:42.82
Gold
1
5
ศศิธร  กำเหนิดเพ็ชร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:00:43.22
Silver
2
6
อิงอร  ยิ้มมุก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:00:45.98
Bronze
3
4
รัตติยา  บุญทัศน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
00:00:48.44
4
3
ภคพร  ทาแกง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
00:00:49.49
5
2
บุญวดี  พราหมณี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:01:05.54
6
6
สนธยา  ผุยน้อย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:01:07.33
7
5
กนลา  ชาญวิรัตน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
xx:xx:xx.xx
DNS
-
4
กชกร  จำเริญเกตุประทีป
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
xx:xx:xx.xx
DNS
-
2
ณัฏฐริญา  ชินะพัฒนวงศ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
xx:xx:xx.xx
DNS
-
 
     
 
Remark :
 
     
 
WL - Weightlifling
OR - Olympic Record
WR - World Record
JWR - Junior World Record
DNF - Did not Finish
DNS - Did Not Start
DQ - Disqualified
Injury - Injury
ไม่บันทึกสถิติ -
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองเเดง
NR - Games Record
ผ่านเข้ารอบ(ทีมชาติ) - ผ่านเข้ารอบ(ทีมชาติ)