รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี หญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ลู่ที่
นักกีฬา
สถิติ
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
4
กชกร  จำเริญเกตุประทีป
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
00:00:29.94
Gold
1
5
ศศิธร  กำเหนิดเพ็ชร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:00:32.11
Silver
2
3
อาทิตยา  ลีลาภรณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:00:33.10
Bronze
3
4
กวิตา  ฉัตรกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
00:00:33.54
4
6
อิงอร  ยิ้มมุก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:00:34.92
5
2
รัตติยา  บุญทัศน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
00:00:35.40
6
7
ภคพร  ทาแกง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
00:00:40.95
7
3
กนลา  ชาญวิรัตน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
00:00:40.95
8
2
พลอย  พิมพ์ศิริ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:00:42.90
9
5
ณัฐชยา  ขำสุวรรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:00:57.71
10
6
ดุลย์โสภา  ชัยรัตน์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
00:00:58.39
11
7
ณัฏฐริญา  ชินะพัฒนวงศ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
XX:XX:XX.XX
DNS
-
 
     
 
Remark :
 
     
 
WL - Weightlifling
OR - Olympic Record
WR - World Record
JWR - Junior World Record
DNF - Did not Finish
DNS - Did Not Start
DQ - Disqualified
Injury - Injury
ไม่บันทึกสถิติ -
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองเเดง
NR - Games Record
ผ่านเข้ารอบ(ทีมชาติ) - ผ่านเข้ารอบ(ทีมชาติ)