SAT GRS
       
 

รายชื่อนักกีฬา

 

ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
เพศ
ชนิดกีฬา
สังกัด
รายละเอียด
1
เกตุดาว
หลงลืม
หญิง
กรีฑา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
เกษตร
วังขาว
ชาย
กรีฑา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
เกียรติศักดิ์
อินทจักร์
ชาย
กรีฑา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
ขนิษฐา
พันธุรี
ชาย
กรีฑา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
เขมิสรา
ขัดชา
ชาย
กรีฑา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
จารุเดช
เขตเจริญ
ชาย
กรีฑา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
จุนเจือ
คำแก้ว
หญิง
กรีฑา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
ชฎาเกศ
ศิริวรรณ์
หญิง
กรีฑา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
ชนินทร์
นพบุรี
ชาย
กรีฑา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
ชลธี
ขันแก้ว
ชาย
กรีฑา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
ชัยพร
พันธ์ุสมบัติ
ชาย
กรีฑา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12
ชินวัฒน์
ไข่เกตุ
ชาย
กรีฑา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13
ณรงค์
จินปิ่นแก้ว
ชาย
กรีฑา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14
ณัฐพงษ์
โพธาวรรณ์
ชาย
กรีฑา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
ดุจเดือน
แสงบุญ
หญิง
กรีฑา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16
ทศพล
ติง
ชาย
กรีฑา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
17
ทินกร
ใจมา
ชาย
กรีฑา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18
ธนภัทร
คำอาจ
ชาย
กรีฑา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
19
ธวัชชัย
คำรินทร์
ชาย
กรีฑา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20
ธัญยพร
รังทะษี
หญิง
กรีฑา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Found Data   286   items
Page
 
     
Sponcer