SAT GRS
       
 

รายชื่อนักกีฬา

 

ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
เพศ
ชนิดกีฬา
สังกัด
รายละเอียด
241
ปัทมินทร์
เมฆบังวัน
ชาย
วอลเลย์บอลชายหาด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
242
เพียงตา
อภิวงศ์
หญิง
วอลเลย์บอลชายหาด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
243
ลลิตา
ใบบอกบุญ
หญิง
วอลเลย์บอลชายหาด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
244
โสรญา
กันทะสอน
หญิง
วอลเลย์บอลชายหาด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
245
อภิบดินทร์
พินิจ
ชาย
วอลเลย์บอลชายหาด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
246
ฉันทลักษณ์
ติยายน
หญิง
ว่ายน้ำ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
247
เตือนใจ
ใจชื้น
หญิง
ว่ายน้ำ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
248
ธมนภรณ
สิงห์แสน
หญิง
ว่ายน้ำ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
249
ธีรดา
ดรุณธรรม
หญิง
ว่ายน้ำ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
250
นันทิการ์
สันสุวรรณ
หญิง
ว่ายน้ำ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
251
ปทุม
คำสุวรรณ
หญิง
ว่ายน้ำ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
252
ประศักดิ์
นิศากรเกรียงเดช
ชาย
ว่ายน้ำ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
253
ปิยาภัสร์
จารุสวัสดิ์
หญิง
ว่ายน้ำ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
254
พวงทิพย์
คุณานุสรณ์
หญิง
ว่ายน้ำ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
255
ลักขณา
ไทยเครือ
หญิง
ว่ายน้ำ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
256
ศุภณัฐ
คุณยศยิ่ง
ชาย
ว่ายน้ำ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
257
สุดาพร
บรรณจักร์
หญิง
ว่ายน้ำ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
258
สุเมธ
สารศรี
ชาย
ว่ายน้ำ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
259
อุดมลักษณ์
สมฤทธิ์
ชาย
ว่ายน้ำ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
260
กัณฐกา
คำวิเศษ
หญิง
หมากกระดาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Found Data   286   items
Page
 
     
Sponcer