SAT GRS
       
 

รายชื่อนักกีฬา

 

ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
เพศ
ชนิดกีฬา
สังกัด
รายละเอียด
1
ธนัช
ยอดดำเนิน
ชาย
กรีฑา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2
วรารัตน์
หมอดู
หญิง
กรีฑา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3
อรทัย
อินทะวงค์
หญิง
กรีฑา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4
อันสุดารี
กันทะสอน
หญิง
กรีฑา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5
นิล
พันธุ์คงชื่น
ชาย
กอล์ฟ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6
ประวัติ
พื้นผาสุข
ชาย
กอล์ฟ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7
พัฒนา
บุญญประภา
ชาย
กอล์ฟ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
8
สุรศักดิ์
สิงห์สา
ชาย
กอล์ฟ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
9
ธนะโชค
สันต์สวัสดิ์
ชาย
จักรยานเพื่อสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
10
อนันต์
หมูฝั้น
ชาย
จักรยานเพื่อสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
11
จักรกริช
ถ้ำแก้ว
ชาย
เทเบิลเทนนิส
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
12
ปวีณา
ถ้ำแก้ว
หญิง
เทเบิลเทนนิส
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
13
เขมวดี
นนทะธรรม
หญิง
เปตอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
14
ดานุพงษ์
กันทะโน
หญิง
เปตอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
15
ธนะโชค
สันต์สวัสดิ์
ชาย
เปตอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
16
ประยูร
จอมคำ
หญิง
เปตอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
17
รัมภา
จอมคำ
ชาย
เปตอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
18
อภิสิทธิ์
ชัยมัง
หญิง
เปตอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
19
อันสุดารี
กันทะสอน
หญิง
เปตอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20
จักรกริช
ถ้ำแก้ว
ชาย
หมากกระดาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Found Data   20   items
Page
1  
 
     
Sponcer