SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
เจมส์    
นามสกุล
เกตุทัต- คาร์นส์
เพศ
ชาย
สังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กรีฑา
  วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย
 กรีฑา
  วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย
 ว่ายน้ำ
  กบ 50 เมตร อายุ 51-55 ปี ชาย
 ว่ายน้ำ
  กรรเชียง 50 เมตร อายุ 51-55 ปี ชาย
 ว่ายน้ำ
  ผลัดผสม 4 x 50 เมตร อายุ 41-45 ปี ชาย
 ว่ายน้ำ
  ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร อายุ 41-45 ปี ชาย
 ว่ายน้ำ
  ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร อายุ 46-50 ปี ชาย
 ว่ายน้ำ
  ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี ชาย
 ว่ายน้ำ
  ผีเสื้อ 50 เมตร อายุ 51-55 ปี ชาย
 ว่ายน้ำ
  ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 51-55 ปี ชาย
 
     
Sponcer