SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
พีระพงษ์    
นามสกุล
ฉิมวิลัยทรัพย์
เพศ
ชาย
สังกัด
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 จักรยานเพื่อสุขภาพ
  จักรยานเสือหมอบ บุคคลชาย อายุ 40 - 49 ปี
 แบดมินตัน
  ชายคู่ ทั่วไป
 แบดมินตัน
  ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 
     
Sponcer