SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
สุภาพ    
นามสกุล
แสนเพชร
เพศ
ชาย
สังกัด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 แบดมินตัน
  คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป
 แบดมินตัน
  ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป
 แบดมินตัน
  ทีม
 
     
Sponcer