SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
สมทบ    
นามสกุล
เหล็กสิงห์
เพศ
ชาย
สังกัด
มหาวิทยาลัยพะเยา
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กรีฑา
  วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 30 - 34 ปี ชาย
 กรีฑา
  วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุ 30 - 34 ปี ชาย
 จักรยานเพื่อสุขภาพ
  จักรยานเสือภูเขา บุคคลชาย อายุ 40-49 ปี
 จักรยานเพื่อสุขภาพ
  จักรยานเสือหมอบ บุคคลชาย อายุ 40 - 49 ปี
 ฟุตบอล
  ทีมชาย
 
     
Sponcer