SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
กษิดิ์เดช    
นามสกุล
สิบศิริ
เพศ
ชาย
สังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 จักรยานเพื่อสุขภาพ
  จักรยานเสือภูเขา บุคคลชาย อายุ 50 ปีขึ้นไป
 
     
Sponcer