SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
กมลพร    
นามสกุล
รุ่งโรจน์จินดา
เพศ
หญิง
สังกัด
มหาวิทยาลัยมหิดล
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กรีฑา
  ขว้างจักร อายุ 55 ปีขึ้นไป หญิง
 กรีฑา
  ทุ่มน้ำหนัก อายุ 55 ปีขึ้นไป หญิง
 กรีฑา
  พุ่งแหลน อายุ 55 ปีขึ้นไป หญิง
 
     
Sponcer