SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
มารินา    
นามสกุล
เกตุทัต- คาร์นส์
เพศ
หญิง
สังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กรีฑา
  ขว้างจักร อายุ 50 - 54 ปี หญิง
 กรีฑา
  ทุ่มน้ำหนัก อายุ 50 - 54 ปี หญิง
 กรีฑา
  พุ่งแหลน อายุ 50 - 54 ปี หญิง
 แบดมินตัน
  คู่ผสม อายุ 50 ปีขึ้นไป
 แบดมินตัน
  หญิงคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป
 
     
Sponcer