SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
สันติ    
นามสกุล
ศรีเสริมโภค
เพศ
ชาย
สังกัด
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กอล์ฟ
  บุคคลชายอายุ 61 ปีขึ้นไป แต้มต่อ 00-12 (ไม่มีการนับเหรียญรวม)
 กอล์ฟ
  บุคคลชายอายุ 61 ปีขึ้นไป แต้มต่อ 13-24 (ไม่มีการนับเหรียญรวม)
 
     
Sponcer