SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
วราภรณ์    
นามสกุล
นุ้ยแดง
เพศ
หญิง
สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กรีฑา
  วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 35 - 39 ปี หญิง
 กรีฑา
  วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 35 - 39 ปี หญิง
 กรีฑา
  วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง
 กรีฑา
  วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุ 35 - 39 ปี หญิง
 จักรยานเพื่อสุขภาพ
  จักรยานเสือภูเขา บุคคลหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 
     
Sponcer