SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
รวิชา    
นามสกุล
สร้อยสวิง
เพศ
หญิง
สังกัด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กรีฑา
  เดิน 3,000 เมตร อายุ 30 - 34 ปี หญิง
 กรีฑา
  วิ่ง 400 เมตร อายุ 30 - 34 ปี หญิง
 กรีฑา
  วิ่ง 800 เมตร อายุ 30 - 34 ปี หญิง
 กรีฑา
  วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 30 - 34 ปี หญิง
 กรีฑา
  วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุ 30 - 34 ปี หญิง
 แอโรบิก
  ทีมทั่วไป 3 คน รุ่นอายุไม่เกิน 35 ปี
 แอโรบิก
  หญิงเดี่ยว Marathon รุ่นอายุ 31 - 40 ปี หญิง
 
     
Sponcer