SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
พิระนันท์    
นามสกุล
นาคศรี
เพศ
ชาย
สังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กรีฑา
  พุ่งแหลน อายุ 30 - 34 ปี ชาย
 ว่ายน้ำ
  ผีเสื้อ 50 เมตร อายุ 31-35 ปี ชาย
 ว่ายน้ำ
  ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 31-35 ปี ชาย
 
     
Sponcer