SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
ภาวิณี    
นามสกุล
ไชยรักษ์
เพศ
หญิง
สังกัด
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กรีฑา
  ขว้างจักร อายุ 30 - 34 ปี หญิง
 กรีฑา
  ทุ่มน้ำหนัก อายุ 30 - 34 ปี หญิง
 
     
Sponcer