SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
สุรชัย    
นามสกุล
น้อยคำเมือง
เพศ
ชาย
สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กรีฑา
  ขว้างจักร อายุ 30 - 34 ปี ชาย
 กรีฑา
  ทุ่มน้ำหนัก อายุ 30 - 34 ปี ชาย
 กรีฑา
  พุ่งแหลน อายุ 30 - 34 ปี ชาย
 
     
Sponcer