SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
ธีรพล    
นามสกุล
บรรเทิงสุข
เพศ
ชาย
สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 
  ทีมชาย
 ฟุตบอล
  ทีมชาย
 วอลเลย์บอล
  ทีมชาย
 
     
Sponcer