ตารางการแข่งขัน
            ชนิดกีฬา / วันที่
24
25
26
27
28
29
30
31
       กรีฑา
XX
XX
XX
XX
XX
       กอล์ฟ
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
       เทนนิส
XX
XX
XX
XX
       เปตอง
       ฟุตซอล
XX
       ฟุตบอล
       ลีลาศ
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
                 
 

F วันที่มีการชิงเหรียญทอง