SAT GRS
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ เทนนิส - ประเภททีม  สาย C
รอบแรก
วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.30 น.
สนาม สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
   
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
VS
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3
2

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
หญิงคู่ ทั่วไป
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
0
1
0
0
0
0
1
-
จบการแข่งขัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1
8
0
0
0
0
8
-
ชายคู่ 100
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
0
0
0
0
0
0
0
-
จบการแข่งขัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1
0
0
0
0
0
0
ชนะบาย
ชายคู่ 70
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1
8
0
0
0
0
8
-
จบการแข่งขัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
0
2
0
0
0
0
2
-
ชายคู่ทั่วไป
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1
9
0
0
0
0
9
-
จบการแข่งขัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
0
7
0
0
0
0
7
-
คู่ผสม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1
0
0
0
0
0
0
ชนะบาย
จบการแข่งขัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
0
0
0
0
0
0
0
-

สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คะแนน
3:2
ทีมแพ้
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แต้มรวม
18:17
หมายเหตุ  


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 ชาญ  อินทร์แต้ม
ชายคู่ทั่วไป
 พีรวัฒน์  จินาทองไทย
ชายคู่ทั่วไป
 ประชาสันติ  ไตรยสุทธิ์
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป
 สิทธิพงษ์  โกมิล
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป
 ไพเราะ  แสนหวัง
หญิงคู่ทั่วไป
 รุจิรา  โชคสวัสดิ์
หญิงคู่ทั่วไป
 ไพเราะ  แสนหวัง
หญิงคู่ทั่วไป
 รุจิรา  โชคสวัสดิ์
หญิงคู่ทั่วไป
 ประสิทธิ์  นครราช
คู่ผสม ไม่จำกัดอายุ
 สุนิสา  นาครินทร์
คู่ผสม ไม่จำกัดอายุ
 ปรีชา  เทียนสมประสงค์
ชายคู่ทั่วไป
 อดิเรก  แรงกสิกร
ชายคู่ทั่วไป
 อำมร  อินทร์สังข์
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป
 วรเดช  จันทรสร
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป
 ณัฐวุฒิ  เดไปวา
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป
 อารีย์  วิเชียรฉาย
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป
 อำภาพรรณ  ตันตินาครกูล
หญิงคู่ทั่วไป
 กาญจนา  คำนึงกิจ
หญิงคู่ทั่วไป
Sponcer