SAT GRS
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ เทนนิส - ประเภททีม  สาย D
รอบแรก
วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.30 น.
สนาม สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
VS
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
5
0

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
หญิงคู่ ทั่วไป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1
0
0
0
0
0
0
ชนะบาย
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
0
0
0
0
0
0
0
-
ชายคู่ 100
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1
8
0
0
0
0
8
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
0
4
0
0
0
0
4
-
ชายคู่ 70
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1
8
0
0
0
0
8
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
0
3
0
0
0
0
3
-
ชายคู่ทั่วไป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1
0
0
0
0
0
0
ชนะบาย
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
0
0
0
0
0
0
0
-
คู่ผสม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1
0
0
0
0
0
0
ชนะบาย
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
0
0
0
0
0
0
0
-

สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คะแนน
5:0
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
แต้มรวม
16:7
หมายเหตุ  


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 ทศพล  คำกองแก้ว
ชายคู่ทั่วไป
 สรายุทธ  ยอดยิ่งสมบัติ
ชายคู่ทั่วไป
 เจริญศักดิ์  ชูวงษ์
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป
 พีระภัทร  ตามประดิษฐ์
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป
 สถาพร  ไชยสมภาร
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป
 บุญลือ  กำมณี
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป
 สุภณิดา  พวงผกา
หญิงคู่ทั่วไป
 อรยา  พระชนีย์
หญิงคู่ทั่วไป
 ดนัย  ปีสิงห์
คู่ผสม ไม่จำกัดอายุ
 พาพิศ  วงศ์ชัยสุวัฒน์
คู่ผสม ไม่จำกัดอายุ
 ณัฐวุฒิ  แก้วศิริ
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป
 อธิวัฒน์  อภิรัตน์ธนารัฐ
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป
 ธีรยุทธ  จันทร์เขียว
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป
 วิชัย  พงษ์โหมด
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป
 ขณิดา  จรุงจิตต์
หญิงคู่ทั่วไป
 นันท์นภัส  อภิรัตน์ธนารัฐ
หญิงคู่ทั่วไป
Sponcer