SAT GRS
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ เทนนิส - ประเภททีม  สาย A
รอบแรก
วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.30 น.
สนาม สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
VS
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
1
4

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
หญิงคู่ ทั่วไป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
0
2
0
0
0
0
2
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
1
8
0
0
0
0
8
-
ชายคู่ 100
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
0
0
0
0
0
0
0
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
1
0
0
0
0
0
0
ชนะบาย
ชายคู่ 70
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1
8
0
0
0
0
8
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
0
0
0
0
0
0
0
-
ชายคู่ทั่วไป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
0
0
0
0
0
0
0
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
1
0
0
0
0
0
0
ชนะบาย
คู่ผสม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
0
0
0
0
0
0
0
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
1
0
0
0
0
0
0
ชนะบาย

สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล
คะแนน
4:1
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
แต้มรวม
10:8
หมายเหตุ  


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยมหิดล
 วัฒนวงศ์  รัตนวราห
ชายคู่ทั่วไป
 วราวุฒิ  อุทุมพิรัตน์
ชายคู่ทั่วไป
 ชวเวท  รัตนพานี
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป
 กองพัน  อารีรักษ์
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป
 ณัฐณิชา  โสวรรณขจร
หญิงคู่ทั่วไป
 แสงดาว  เลียบกระโทก
หญิงคู่ทั่วไป
 จิรภาส  ปอแก้ว
ชายคู่ทั่วไป
 ศราวุฒิ  รัทธนี
ชายคู่ทั่วไป
 ธัชชะ  จุลชาต
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป
 นวพันธ์  วอกลาง
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป
 บรรยง  ภักดีกิจเจริญ
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป
 Merin  Aubrey Waite
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป
 ภัทจิรา  รัทธนี
หญิงคู่ทั่วไป
 ปรัญชญา  แจ่มกระจ่าง
หญิงคู่ทั่วไป
 พิรดา  วิทูรพณิชย์
คู่ผสม ไม่จำกัดอายุ
 กำลัง  ชุมพลบัญชร
คู่ผสม ไม่จำกัดอายุ
Sponcer