SAT GRS
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ เทนนิส - ประเภททีม  สาย A
รอบแรก
วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.30 น.
สนาม สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
   
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
VS
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3
2

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
หญิงคู่ ทั่วไป
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1
8
0
0
0
0
8
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
0
4
0
0
0
0
4
-
ชายคู่ 100
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1
8
0
0
0
0
8
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
0
2
0
0
0
0
2
-
ชายคู่ 70
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1
8
0
0
0
0
8
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
0
0
0
0
0
0
0
-
ชายคู่ทั่วไป
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0
1
0
0
0
0
1
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1
2
0
0
0
0
2
-
คู่ผสม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0
2
0
0
0
0
2
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1
8
0
0
0
0
8
-

สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คะแนน
3:2
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
แต้มรวม
27:16
หมายเหตุ  


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 อุดมศักดิ์  กำไลเพ็ชร์
ชายคู่ทั่วไป
 ประกรณ์  ตุ้ยศรี
ชายคู่ทั่วไป
 ประพันธ์พงศ์  ฉิมดี
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป
 ภัทร  ยันตรกร
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป
 พิรุณ  อินต๊ะนิล
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป
 วรทัศน์  อินทรัคคัมพร
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป
 สุกันธา  ญาติมิตรหนุน
หญิงคู่ทั่วไป
 คำแสน  อินต๊ะนิล
หญิงคู่ทั่วไป
 สมาน  สุริยวงค์
คู่ผสม ไม่จำกัดอายุ
 ศศิภัสร์   เที่ยงมิตร
คู่ผสม ไม่จำกัดอายุ
 ชโลธร  เพ็ญจำรัส
ชายคู่ทั่วไป
 ศักดิ์ชัย  ปรีชาวีรกุล
ชายคู่ทั่วไป
 สุชาติ  ลิ่มกตัญญู
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป
 ชาคริต  ทองอุไร
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป
 สินชัย  กมลภิวงศ์
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป
 เกียรติปริญญา  ลุนแจ้ง
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป
 ทศพร  กมลภิวงศ์
หญิงคู่ทั่วไป
 นารี  อินทรศักดิ์
หญิงคู่ทั่วไป
 กรฎา  มาตยากร
คู่ผสม ไม่จำกัดอายุ
 อาวุธ  มุสิกพันธ์
คู่ผสม ไม่จำกัดอายุ
Sponcer