SAT GRS
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ เทนนิส - ประเภททีม  สาย B
รอบแรก
วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.30 น.
สนาม สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
VS
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2
3

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
หญิงคู่ ทั่วไป
มหาวิทยาลัยทักษิณมหาวิทยาลัยทักษิณ
1
8
0
0
0
0
8
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากร
0
5
0
0
0
0
5
-
ชายคู่ 100
มหาวิทยาลัยทักษิณมหาวิทยาลัยทักษิณ
0
0
0
0
0
0
0
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากร
1
0
0
0
0
0
0
ชนะบาย
ชายคู่ 70
มหาวิทยาลัยทักษิณมหาวิทยาลัยทักษิณ
1
0
0
0
0
0
0
ชนะบาย
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากร
0
0
0
0
0
0
0
-
ชายคู่ทั่วไป
มหาวิทยาลัยทักษิณมหาวิทยาลัยทักษิณ
0
4
0
0
0
0
4
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากร
1
8
0
0
0
0
8
-
คู่ผสม
มหาวิทยาลัยทักษิณมหาวิทยาลัยทักษิณ
0
0
0
0
0
0
0
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากร
1
8
0
0
0
0
8
-

สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร
คะแนน
3:2
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ
แต้มรวม
21:12
หมายเหตุ  


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 กฤษณะ  เรืองคล้าย
ชายคู่ทั่วไป
 ชวพงศ์  เมธีธรรมวัฒน์
ชายคู่ทั่วไป
 พันธสิทธิ์  โชคสวัสดิกร
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป
 สิงหา  ประสิทธิ์พงศ์
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป
 วิไลพิน  แก้วเพ็ง
หญิงคู่ทั่วไป
 ธิดารัตน์  จุทอง
หญิงคู่ทั่วไป
 ยงยุทธ  รัตนสุวรรณ
คู่ผสม ไม่จำกัดอายุ
 กฤตยา  เพชรจันทร์
คู่ผสม ไม่จำกัดอายุ
 ภัทรพล  มหาขันธ์
ชายคู่ทั่วไป
 มีชัย  วุฒิไกรบัญฑิต
ชายคู่ทั่วไป
 สุรภัทร์  พิไชยแพทย์
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป
 นรงค์  ฉิมพาลี
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป
 ธนาภา  สงค์สมบัติ
หญิงคู่ทั่วไป
 อรอุษา  ปุณยบูรณะ
หญิงคู่ทั่วไป
 ดวงกมล  ทองศิริ
คู่ผสม ไม่จำกัดอายุ
 ธงพล  พรหมสาขา ณ สกลนคร
คู่ผสม ไม่จำกัดอายุ
Sponcer