SAT GRS
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ เทนนิส - ประเภททีม  สาย D
รอบแรก
วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น.
สนาม สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
VS
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
0
3

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
หญิงคู่ ทั่วไป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
0
0
0
0
0
0
0
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
1
0
0
0
0
0
0
ชนะบาย
ชายคู่ 100
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
0
2
0
0
0
0
2
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
1
8
0
0
0
0
8
-
ชายคู่ 70
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
0
1
0
0
0
0
1
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
1
8
0
0
0
0
8
-
ชายคู่ทั่วไป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
1
0
0
0
0
0
0
ชนะบาย
Running
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
0
0
0
0
0
0
0
-

สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
คะแนน
3:0
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
แต้มรวม
16:3
หมายเหตุ  


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 นิธิวัฒน์  ชูสกุล
ชายคู่ทั่วไป
 ไรอัน  ฟาเดอโรกายา
ชายคู่ทั่วไป
 ณฐภัทร  พันธ์คง
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป
 พฤศยน  นินทนาวงศา
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป
 วีระพงศ์  ครูส่ง
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป
 สุคม  ลิปิเลิศ
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป
 ณัฐวุฒิ  แก้วศิริ
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป
 อธิวัฒน์  อภิรัตน์ธนารัฐ
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป
 ธีรยุทธ  จันทร์เขียว
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป
 วิชัย  พงษ์โหมด
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป
 ขณิดา  จรุงจิตต์
หญิงคู่ทั่วไป
 นันท์นภัส  อภิรัตน์ธนารัฐ
หญิงคู่ทั่วไป
Sponcer