SAT GRS
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ เทนนิส - ประเภททีม  สาย D
รอบแรก
วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น.
สนาม สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
VS
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
5
0

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
หญิงคู่ ทั่วไป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1
8
0
0
0
0
8
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
0
3
0
0
0
0
3
-
ชายคู่ 100
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1
8
0
0
0
0
8
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
0
0
0
0
0
0
0
-
ชายคู่ 70
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1
8
0
0
0
0
8
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
0
1
0
0
0
0
1
-
ชายคู่ทั่วไป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1
8
0
0
0
0
8
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
0
0
0
0
0
0
0
-
คู่ผสม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1
0
0
0
0
0
0
ชนะบาย
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
0
0
0
0
0
0
0
-

สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คะแนน
5:0
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
แต้มรวม
32:4
หมายเหตุ  


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 ดนัย  ปีสิงห์
ชายคู่ทั่วไป
 ทศพล  คำกองแก้ว
ชายคู่ทั่วไป
 พีระภัทร  ตามประดิษฐ์
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป
 สรายุทธ  ยอดยิ่งสมบัติ
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป
 บุญลือ  กำมณี
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป
 เจริญศักดิ์  ชูวงษ์
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป
 สุภณิดา  พวงผกา
หญิงคู่ทั่วไป
 อรยา  พระชนีย์
หญิงคู่ทั่วไป
 สถาพร  ไชยสมภาร
คู่ผสม ไม่จำกัดอายุ
 พาพิศ  วงศ์ชัยสุวัฒน์
คู่ผสม ไม่จำกัดอายุ
 ทศพร  จินดาวรรณ
ชายคู่ทั่วไป
 ไพศาล  นาคกราย
ชายคู่ทั่วไป
 อาดือนา  นิโด
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป
 สิทธิชัย  ชีวะโรรส
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป
 อาดือนา  นิโด
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป
 ธิติ  พานวัน
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป
 Dean anthony  Richardson
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป
 นิภาภรณ์  มีพันธุ์
หญิงคู่ทั่วไป
 นิภาภรณ์  มีพันธุ์
หญิงคู่ทั่วไป
 อภิรดี  กิตติสิทโธ
หญิงคู่ทั่วไป
Sponcer