SAT GRS
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ เทนนิส - ประเภททีม  สาย D
รอบแรก
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.30 น.
สนาม สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
VS
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
3
1

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
หญิงคู่ ทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
0
0
0
0
0
0
0
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
1
0
0
0
0
0
0
ชนะบาย
ชายคู่ 100
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
1
8
0
0
0
0
8
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
0
0
0
0
0
0
0
-
ชายคู่ 70
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
1
8
0
0
0
0
8
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
0
0
0
0
0
0
0
-
ชายคู่ทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
1
8
0
0
0
0
8
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
0
0
0
0
0
0
0
-

สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
คะแนน
3:1
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
แต้มรวม
24:0
หมายเหตุ  


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 ณัฐวุฒิ  แก้วศิริ
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป
 อธิวัฒน์  อภิรัตน์ธนารัฐ
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป
 ธีรยุทธ  จันทร์เขียว
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป
 วิชัย  พงษ์โหมด
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป
 ขณิดา  จรุงจิตต์
หญิงคู่ทั่วไป
 นันท์นภัส  อภิรัตน์ธนารัฐ
หญิงคู่ทั่วไป
 ทศพร  จินดาวรรณ
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป
 ไพศาล  นาคกราย
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป
 Dean anthony  Richardson
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป
 ธิติ  พานวัน
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป
 นิภาภรณ์  มีพันธุ์
หญิงคู่ทั่วไป
 อภิรดี  กิตติสิทโธ
หญิงคู่ทั่วไป
 นิภาภรณ์  มีพันธุ์
หญิงคู่ทั่วไป
Sponcer