SAT GRS
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ เทนนิส - ประเภททีม  สาย B
รอบแรก
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.30 น.
สนาม สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
   
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
VS
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
4
1

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
หญิงคู่ ทั่วไป
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1
8
0
0
0
0
8
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยทักษิณมหาวิทยาลัยทักษิณ
0
0
0
0
0
0
0
-
ชายคู่ 100
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1
0
0
0
0
0
0
ชนะบาย
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยทักษิณมหาวิทยาลัยทักษิณ
0
0
0
0
0
0
0
-
ชายคู่ 70
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1
8
0
0
0
0
8
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยทักษิณมหาวิทยาลัยทักษิณ
0
2
0
0
0
0
2
-
ชายคู่ทั่วไป
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1
5
0
0
0
0
5
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยทักษิณมหาวิทยาลัยทักษิณ
0
0
0
0
0
0
0
-
คู่ผสม
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
0
0
0
0
0
0
0
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยทักษิณมหาวิทยาลัยทักษิณ
1
0
0
0
0
0
0
ชนะบาย

สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คะแนน
4:1
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ
แต้มรวม
21:2
หมายเหตุ  


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยทักษิณ
 โอฬาร  สุวรรณอภิชน
ชายคู่ทั่วไป
 ศุภกร  ติระพัฒน์
ชายคู่ทั่วไป
 ธนากร  ศรีชาพันธุ์
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป
 ศิลปกิจ  ตี่ขันติกุล
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป
 สุทธิพงศ์  อุริยะพงศ์สรรค์
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป
 อนัตต์  เจ่าสกุล
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป
 เสาวลักษณ์  เจ่าสกุล
หญิงคู่ทั่วไป
 รัตนาพร  ทำใหม
หญิงคู่ทั่วไป
 กิตติศักดิ์  สวรรยาวิสุทธิ์
คู่ผสม ไม่จำกัดอายุ
 พรรณวดี  ชาติวิเศษ
คู่ผสม ไม่จำกัดอายุ
 พันธสิทธิ์  โชคสวัสดิกร
ชายคู่ทั่วไป
 สุวิชา  อิ่มนาง
ชายคู่ทั่วไป
 ศาสตรา  แก้วแพง
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป
 กฤษณะ  เรืองคล้าย
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป
 ธิดารัตน์  จุทอง
หญิงคู่ทั่วไป
 ปริศนา  วงค์ล้อม
หญิงคู่ทั่วไป
 คมกริช  โชคพระสมบัติ
คู่ผสม ไม่จำกัดอายุ
 กฤตยา  เพชรจันทร์
คู่ผสม ไม่จำกัดอายุ
Sponcer